Auf deutsch

Nasi duszpasterze

 

O. Jan Zubel C.Ss.R

 proboszcz

Tel.: 07 11/58 52 914

e-Mail: sekretariat-pkg-stgt(at)pmk-stuttgart.de

 

Od lipca 2012 roku o. Jan Zubel pełni posługę duszpasterską w naszej parafii. Oto kilka dat  przybliżających nam jego dotychczasową służbę kapłańską:

05.06.1980

przyjęcie święceń kapłańskich

1980 - 1981

Tirocinium pastoralne w Toruniu (przygotowanie do pracy misyjnej) 

1981 – 1986

Studia teologii, socjologii i nauki społecznej Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1985 - 1993

Wykładowca nauki społecznej Kościoła i socjologii w seminarium redemptorystów w Tuchowie

1990 – 1993

Wiceprowincjał Prowincji Warszawskiej Redemtorystów i przełożony

1993 – 1997

Proboszcz parafii Najśw. Odkupiciela w Grodnie na Białorusi

1993 – 1997

Wiceprowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

1997 – 2002

Duszpasterz w Manville i Perth Amboy, USA

2002 – 2008

Przełożony klasztoru redemptorystów w Warszawie i proboszcz parafii św. Klemensa

2008 – 2009

Zastępca dyrektora wydawnictwa HOMO DEI w Krakowie

2009 – 2012

Duszpasterz w Polskiej Parafii Katolickiej w Monachium

od 2012

Duszpasterz w Polskiej Parafii Katolickiej w Stuttgarcie, od 1 września 2017r. proboszcz parafii

 

 

o. Henryk Sitko

Tel.: 07031/ 76 44 603

e-Mail: sekretariat-pkg-stgt(at)pmk-stuttgart.de

Od 1 września 2016 roku o. Henryk Sitko pełni posługę duszpasterską w naszej parafii. Oto kilka faktów przybliżających nam jego dotychczasową służbę kapłańską:

Ojciec Sitko urodził się 11 lipca 1965 r. w prafii Łętowice k. Tarnowa. Od 1992 r. jest kapłanem w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. Jako redemptorysta pracował zasadniczo w duszpasterstwie parafialnym: w Siekierkach nad Odrą, Krakowie, Monachium, Warszawie i Oberpullendorf (Austria). Mieszkając przez sześć lat w domu zakonnym w Głogowie, zdobywał doświadczenie jako misjonarz ludowy.

"Instaurare omnia in Christo" - Wszystko odnowić w Chrystusie - to jego motto.


o. Marcin Klamka CSsR

Tel. 0711 / 55 13 94

e-Mail: sekretariat-pkg-stgt(at)pmk-stuttgart.de

Urodził się 07.05.1980 roku w Krakowie jako pierwszy z trzech synów Haliny i Jerzego. Tutaj także ukończył szkołę podstawową oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki na krakowskich Krzemionkach. W maju 1999 roku zdał egzamin maturalny i w czerwcu tego samego roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, rozpoczynając dwuletnie studium filozofii w Krakowie. Po zakończeniu nowicjatu rozpoczął 4 letnie studium teologii w Tuchowie zakończone obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii moralnej. W międzyczasie złożył profesję wieczystą 15.08.2005 roku i przyjął święcenia diakonatu w październiku tegoż roku. Dnia 20 maja 2006 roku, przyjął w Tuchowie święcenia kapłańskie z rak Ks. Bpa Stanisława Budzika i został skierowany do pracy w parafii Św. Józefa w Toruniu.
Po zaliczeniu roku doktoranckiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł licencjata z zakresu teologii dogmatycznej, został przeniesiony z Torunia do Lubaszowej, gdzie mieści się nowicjat Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.
W Lubaszowej pełnił od 15 sierpnia 2013 roku obowiązki socjusza Magistra Nowicjatu, został także mianowany ekonomem domu zakonnego i nowicjatu w Lubaszowej, dodatkowo od października 2013 roku podjął obowiązki wykładowcy teologii dogmatycznej i wprowadzenia do teologii w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W roku 2016 rozpoczął naukę w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Krakowie, którą ukończył w maju 2017 roku. 1 grudnia podjął obowiązki wikariusza w Polskiej Katolickiej Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Stuttgarcie. Pasje o. Marcina to pszczelarstwo, ogród, teologia, liturgia i muzyka.

 O. Roman Michalec C.Ss.R

kapłan emeryt

 

Tel.: 070 31/ 76 44 605

e-Mail: sekretariat-pkg-stgt(at)pmk-stuttgart.de

Ojciec Roman Michalec urodził się 07.03.1944 w Binarowej. Swoje święcenia kapłańskie otrzymał 10.08.1969 w Tuchowie. Od 01.05.1985  do 31.08.2017 był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Stuttgarcie.

Biuro parafialne

Stuttgart - Steinhaldenfeld
Zuckerbergstraße 9
70378 Stuttgart

Tel.: 07 11 / 900 54 97
Fax: 07 11 / 900 54 98

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Biuro czynne w:

wtorki
środy
czwartki
piątki

w godz.
w godz.
w godz.
w godz.

12:00 - 14:00
10:00 - 12:00 i 15:00 - 17:00
10:00 - 12:00 i 14:00 - 16:00
13:00 - 16:00

 

 

 

Biblioteka

Czynna w godzinach otwarcia biura i w pierwszy piątek miesiąca w godz. 16:00 - 17:30.

 

 

 

Wsparcie finansowe naszych kleryków

Poprzez konto naszej parafii w Stuttgarcie, możecie Państwo przekazywać datki jako pomoc finansową dla seminariów kształcących w Polsce kleryków, w szczególnośći na Seminarium OO. Redemptorystów w Tuchowie.
Wpłaty prosimy kierować na konto:

    BW Bank Stuttgart
    BLZ: 600 501 01
    Kto. Nr.: 2096294

Jako "Verwendungszweck" prosimy podać "Polnische Kath. Gemeinde - Seminarium".